Torstad

Om Torstad gård

Torstad gård drives av June og Ivar Lindstad. I dag består driften primært av utleie til bolig, næring, lagring og selskapslokaler. Samt at jordene fra 2020 leies ut til nærliggende gård. De to selskapslokalene, Gildekjelleren og Gildesalen, har vært i drift siden 2004 og 2013. Lokalene leies vesentlig ut til selskaper og familiebegivenheter, samt kurs- og møtevirksomhet. Gode parkeringsfasiliteter og nærhet til tog og buss gjør dette til et attraktivt alternativ for de som ønsker en alternativt samling i nærhet til byen. Gårdens areal er på ca. 230 daa, hvorav ca. 140 daa er åpen åker.

Gårdens historie
Torstad gård kom inn i nåværende families eie i 1892. Gården ble kjøpt av Martin Danielsen Hvalstad som kom fra Rustan ved Sandungen i Vestmarka. Han kjøpte to gårder på Hvalstad, Hvalstad Gård og Torstad gård. Begge nåværende eiere av gårdene Torstad og Hvalstad er 5. generasjon etter Martin Danielsen Hvalstad.

Rester av gravrøyser på haugen ved Torstad skole, datert til 3-500 år f.kr. tyder på bosetning og jordbruk fra førkristen tid.  -stad endelsen i navnet stammer trolig fra tidlig vikingtid. Dokumenter fra 1358 i Riksarkivet viser at store deler av gården, i likhet med andre gårder i området, var registrert som kirkegods tilhørende Hovedøen kloster i middelalderen. Etter reformasjonen klarte eierne å kjøpe seg fri og bli selveiere.

Gården ble drevet med husdyrproduksjon, svinekjøtt og oksekjøtt frem til 1985. I tidligere år også med omfattende frukt og grønnsaksproduksjon. Av kulturminner på gården må nevnes de tidligere omtalte gravrøysene fra jernalder som er fredet.  Det finnes også rester av 2 dammer hvor det ble saget isblokker om vinteren for eksport, blandt annet Torstaddammen. 

Gårdens bygninger
Stabburet er gårdens eldste hus fra 1750. Drengestua "Sidebygningen" er opprinnelig fra 1780. Hovedhuset er fra 1825, og har blitt bygget på i bredde og høyde i to omganger i senere tid. Vognskjul/garasje tilhørte opprinnelig Holmen velforening, men da eier av Torstad gård i 1930 måtte innfri et kausjonsansvar for vellets byggegjeld demonterte han like godt huset og satte det opp på eget tun. Den store låven ble gjennopført i 1993 etter at den opprinnelige låven fra 1911 brant. I Gildekjelleren kan man se den originale håndstablede grunnmuren i stein.

Gildesalen

Gildekjelleren

Kontor og lagerutleie